Nasze strony www wyposażone zostały w funkcje do przechowywania informacji, których celem jest udogodnienie Państwu przeglądania podczas kolejnych wizyt na naszych stronach internetowych.
Witryna nasza została zaprojektowana z uwzględnieniem zasad ochrony i bezpieczeństwa Państwa danych. Nie będziemy odsprzedawać, ani w inny sposób udostępniać Państwa danych osobowych żadnym stronom trzecim.

Podczas Państwa wizyty zapisywane zostają nastepujace dane:

Używane przez nas ciasteczka, ograniczone są tylko na naszą witrynę internetową. Zebrane przez nas dane zostają automatycznie usunięte po 6-ciu miesiącach.

Bernhard Lazar
Bernhard Lazar